Zahrada zapomenuté vily

Zahrada zapomenuté vily

Autor projektu: SAIKA
Lokalita: Praha-Bubeneč
Rozpočet: 2 mil. Kč
Rozloha: 1800m²
Rok realizace: 2017
Projekce/Realizace/Údržba

Vila na Marně je projekt, na kterém jsme se podíleli od začátku do konce. V zimních měsících byl vytvořen v teple ateliéru návrh, který jsme pak přenesli do reálného měřítka. Cílem návrhu bylo „oprášení“ poněkud zanedbané zahrady obklopující funkcionalistickou stavbu v jedné z nejkrásnějších vilových čtvrtí Prahy a navrácení její reprezentační, relaxační a společenské funkce. 

Zahrada byla očištěna od starých výsadeb, které bránily dostatečnému proslunění interiéru budovy stejně jako větší částí zahrady. Byla obnovena cestní síť, která vytvořila korzo kolem celého objektu. Vnitřní prostor tohoto okruhu určený k pobytu má formální charakter. Je tvořen především travnatou plochou a pravidelnými trvalkovými záhony, které se nacházejí v těsné blízkosti budovy. Vnější část prstence je naopak tvořena nepravidelnými trvalkovými podrosty, které budou svou divokou formou protikladem pravidelné formální úpravě středu. 

Dominantními objekty se pak stal vodní prvek, který vznikl na půdorysu původního bazénu a opět tak vnesl do zahrady vodní element a pergola s treláží, které byly nově vytvořeny v jeho blízkosti. Tyto objekty tak nabízejí možnost a zázemí pro pořádání společenských akcí v prostoru této nádherné zahrady.