Park Křtinská

Park Křtinská

Autor projektu: SAIKA
Lokalita: Praha 
Rozpočet: 8 mil. Kč
Rozloha: 12 000m²
Rok realizace: 2017 - Gabriel s.r.o.
Projekce

Cílem navrhovaného řešení je především zkvalitnění vzhledu a využitelnosti tohoto významného prostoru, obnovit a obohatit jeho programovou náplň pro různé skupiny návštěvníků a zvýšit pobytový komfort v místě, kde kvalitních veřejných ploch pro rekreaci obyvatel není dostatek.
Vlastní architektonické řešení navazuje na stávající a osvědčené uspořádání v parku, které je limitováno především tvarem plochy a terénu na daném území. Z plochy budou odstraněny ty prvky drobné architektury a vybavení parku, které se neosvědčily nebo dosloužily.