Sídliště v Moravském Krumlově

Sídliště v Moravském Krumlově

Autor projektu: SAIKA a Ing. Dan Matějka
Lokalita: Moravský Krumlov
Rozpočet: neuvedeno
Rozloha: 100 000m²
Rok realizace: 2016
Projekce

Celkové řešení má za cíl formulovat jasnou a udržitelnou vizi, efektivně zorganizovat plochy a vytvořit jasnou hierarchii prostoru sídliště. Návrh upravuje vedení pěších tras tak, aby reflektovaly reálné potřeby obyvatel a umožnily v co největší míře bezbariérové řešení. Cílem je zvýšení bezpečnosti a atraktivity pěšího provozu na úkor individuální automobilové dopravy, která je naopak co nejvíc zklidněná, přičemž si zachovává svou funkci. Novým prvkem použitým ve studii je pojem zklidněný prostor (Shared Space), který je aplikován na všech hlavních křížení cest a chodníků. Tento prostor je rovnocenný pro všechny jeho uživatele, což vede k vyšší ohleduplnosti řidičů a díky řešení v jedné výškové niveletě umožňuje také snadnější a bezbariérový pohyb chodců. Výsledkem těchto opatření je celkové zobytnění prostoru a motivace pro místní obyvatale jej lépe využívat.