Zahrada ohně a vody

Zahrada ohně a vody

Autor projektu: SAIKA
Lokalita: Jesenice
Rozpočet: 450 tis. Kč
Rozloha: 800m²
Rok realizace: 2019
Projekce/Realizace

Ještě jsme ani nedokreslili koncept a už jsme skládali na sebe kameny. Zahrada vznikala za pochodu a neustálé myšlenky ji ladili jako housle před velkým vystoupením. To Vám byl pak koncert.

Zahrada těsně před dokončením

Zahrada těsně před dokončením

Průbrůběh realizace

Průbrůběh realizace
Práce s kamenem

STAV ZAHRADY NA ZAČATKU

STAV ZAHRADY NA ZAČATKU
Příběh této spolupráce začal tím, že majitel zahrady nebyl spokojený s našimi zahradnickými předchůdci, kteří vytvořili kompozici s cedry ve skalce z velkých kamenů, které byly uloženy pocitově nestabilně. Zároveň na pozemku byla hromada půdy z výkopu bazénu.