Zahrada radosti

Zahrada radosti

Autor projektu: SAIKA
Lokalita: Zvánovice
Rozpočet: neuvedeno
Rozloha: 1200m²
Rok realizace: 2017
Projekce

Koncept zahrady je postavený na dynamickém rozčlenění pozemku terasami, které jsou propojené organickou vlnou, ta spojuje vjezd na pozemek s jeho spodní částí. Zahrada je rozdělena na čtyři funkční části.
První, je reprezentativní prostor v západní části – vstup na pozemek. V jedné polovině je přirozeným pokračováním lesa (divoká část), zde je navržena lavička s výhledem na celou zahradu. Druhou polovinu tvoří trvalkové výsadby (okrasná část) v prostoru mezi příjezdovou cestou a domem.
Druhá, funkčně odlišná část zahrady, je prostor na sever od domu. Zde je navrženo parkovací stání pro 2 až 3 automobily. Povrch parkoviště a příjezdové cesty tvoří štěrkový zpevněný trávník. Na tento prostor navazuje dřevěná stavba dřevník/sklad nářadí/psí bouda.
Třetí, nejvýznamnější částí je pobytová zahrada. Dominantou je velká dřevěná terasa, která opticky a funkčně propojuje dům se zahradou a vytváří tzv. “The Outdoor Room” tj. koncept vnějšího obývacího pokoje s výhledem do krajiny. Prostor druhé terasy je doplněný o rodinný strom (buk), který postupně bude vytvářet charakter celé zahrady. Na třetí terase se také nachází odpočinková plocha s ohništěm. Po terasách se terén postupně svažuje do spodní části zahrady, kde převažuje otevřená plocha trávníku určená pro hry a různé další aktivity.
Čtvrtá, poslední část zahrady je produkční zahrádka, nachází se na poslední terase. Tvoří ji skleník (v nezměněné poloze), vyvýšené záhony a rastr šesti ovocných dřevin. V rámci hospodaření s vodou se počítá se zachytáváním dešťové vody ze střechy domu a to dvěma způsoby. První je přirozené zasakování vody v terénní depresi podél pozemku, a druhým je zachytávání přebytečné vody v nádrži nedaleko skleníku.