Zahrada s výhledem

Zahrada s výhledem

Autor projektu: SAIKA
Lokalita: Spišský Hrhov
Rozpočet: neuvedeno
Rozloha: 1000m²
Rok realizace: 2017
Projekce

Zahrada je situována na jižním svahu s výhledem dolů do údolí. Naším cílem bylo zejména vypořádat se se sklonem terénu a vytvoření dostatečného pobytového prostoru na relativně malém pozemku. Tady vznikla myšlenka využít lokální kámen.
Koncept zahrady stojí na myšlence jakési laviny, valícím se kameni, přírodnímu živlu, který se na tomto místě zastavil v čase. Velké pískovcové bloky drží v několika místech svah, někde ale podpírají lavičku, nebo jsou přímo zamýšleny k sezení a valí se dál do záhonů okrasných travin a trvalek.
Terasa ve východní části domu spolu s ohništěm tvoří centrální zónu. Zde je možné trávit čas v soukromí, zároveň zde ale pracujeme s výhledem dolů do krajiny, skrz mezeru v živém plotu.
Po lince z kamenných šlapáků přejdeme do zadní části zahrady, kde je skrytá užitková část s vyvýšenými záhony pro zeleninu, ale hlavně odpočinkový kout s lavičkou pod rodinným stromem.
Celá tato část zahrady je zamýšlena jako obraz pro pohled z francouzského okna. Živý plot tvoří pozadí a pod ním se vine pás květnaté louky, přechází do malého ovocného sadu a mezerou v plotu dál dolů do údolí.